tư vấn

Bảng Giá Ép Kính-Thay Cảm Ứng SmartPhone & Tablet

Model Giá Ép kính,cảm ứng Model Giá Ép kính,cảm ứng
APPLE
IP4,4s 150k IPAD 3 400k
IP5,5S 200k IPAD 4 400k
IP6 250k IPAD AIR 450k
IP6+ 300k IPAD AIR 2 800k
IP6S 350k IPAD MINI 1 450k
IP6S+ 400k IPAD MINI 2 450k
IPAD 1 400k IPAD MINI 3 650k
IPAD 2 400k IPAD MINI 4 9500k
SAMSUNG
 S1,S2,S3,S4 230k G355 300k
 S5 300k GRAND2/7106 300k
 S6 600k S7270 300k
 S6 cong 1200k S7562 300k
Note 1, Note 2 300k S7580 250k
Note 3, Note 4 350k S5830 300k
Note 5 550k S5360 250k
 A5-2015 300k I8262/I8260 350k
 A7-2015 350k I8552 300k
 A8 400k Tab-T211 400k
 A7-2016 400k Tab-T311 400k
 J1(J100) 350k Tab-T110/T116 350k
 Grand 530 300k Tab-T111 350k
J7 (J700) 400k Tap- T531 500k
G313 350k Tap-T331/T330 350k
G530 250k Tap-T231 450k
SONY
 Z 350k C5302 Call
 Z1 350k C5303 350k
 Z1 mini 400k M Call
Z2 400k M2 400k
Z3 400k M4 400k
Z3 mini 450k T2 400k
Z4 450k T3 Call
Z5 500k T4 Call
C3 400k XA 550k
C4 400k XL39H 700k
C1505 250k UNTRA 700k
C1904 250k MT25i/LT25i 350k
C1905 250 MT27i 350k
C2105 350k ST25i 350k
HTC
Desire 300 300k M7 350k
Desire 316 380k M8 400k
Desire 516 400k M8 mini 400k
Desire 500/501 400k 8X 350k
Desire 600/600W 400k 8S 400k
Desire 700 400k One X 350k
Desire 816 400k One J Call
E8 400k One ST/ST258T 350k
HD7 400k Các loại #…. Call
LG
G2 400k F180 350k
G2Docomo(D802) 400k F220/Optimis GK 400k
G2/F320 400k F240 400k
G3/D855 450k F400/405/L3/T375 400k
G3( stylus) 450k F350 400k
G4 450k F960/Lesux 4
F160 350k Lesux 5
Các loại #…. Call Các loại #…. Call
SKY
A800 400k A860 650k
 A810 400k  A870/870s 650k
A820 450k A890 650k
 A830 600k A900/A900L 7500k
A840 650k  A920 Call
 A850 650k A850 Call
OPPO
R801 350k R1001 350k
R803 350k R2001 350k
R807 350k R3001 350k
R811 350k U701 400k
R815 350k U703 400k
R817 350k U705 350k
R819 400k U707 350k
R821 300k X909 400k
R823 300k X9006 400k
R827 300k X9007 400k
R829 350k X9076/FIND 7A 450k
R831 300k NEO 3 400k
R833 350k NEO 5 ( R1210) 350k
LENOVO
A269 300k S660 350k
A369 350k S820 380k
A390 350k S880 380k
A516 350k S890 380k
A526 350k S930 380k
A680 350k S960 Call
A690 350k F960 Call
A706 350k P70 350k
A820 350k P770 350k
A850/A850+ 350k P780 350k
A800 350k P700 350k
A880 400k K900 500k
S650 350k K910 450k
NOKIA
305 150k 730 300k
5250 250k 820 400k
520 250k 830 400k
525 250k 900 400k
535 270k 920 450k
620 350k 925 400k
625 300k 1320 450k
630 300k 1520 450k
635 350k X/X+ 300k
720 350k X2/XL 350/350k
ASUS
Zen 2 350k Asus K009 400k
Zen 4 350k Asus K012 400k
Zen 4.5 350k Asus K016 450k
Zen 5 300k Asus K019 550k
Zen 6 350k Nexus 7/ME370 450k

Tin liên quan: